De website Klussenpunt en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Klussenpunt, statutair gevestigd in Kampen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het volgende beleid.

Klussenpunt garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Klussenpunt gegevens vast (naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadres en jaar van eerste contact). Klussenpunt gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Klussenpunt van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij probeert Klussenpunt rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijsstelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit melden bij Klussenpunt via het emailformulier. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?

Wij bewaren uw gegevens op een aantal plekken en in verschillende softwarepakketten. Bij het gebruik in cloudsoftware worden bij voorkeur servers in Nederland gebruikt, gebruik van servers in Europa komt ook voor. Uw gegevens worden in geen geval op servers buiten Europa bewaard. Alle softwareomgevingen in de hele keten waar uw gegevens voorkomen wordt voorzien van de laatste veiligheidsupdates middels automatische processen. De website www.klussenpunt.nl en alle email verbindingen zijn voorzien van een beveiligde verbinding middels SSL. Dit garandeert dat uw gegevens daar aankomen waar u wilt dat ze aankomen en er kan niet worden meegekeken naar de inhoud van uw gegevens. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u contact opnemen via het emailformulier . Klussenpunt voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Privacybeleid andere websites

Op www.klussenpunt.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail middels het contactformulier. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Ik ben u graag van dienst.

Wijzigingen

Wij behouden altijd het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.