Gebouw

Gebouwen beheerGebouwbeheer en gebouwonderhoud staan in de top tien van facilitaire taken op nummer vier. Een van de belangrijkste taken voor de facilitair manager dus. Op deze pagina vindt u alles over het onderwerp. Als facilitair manager kun je er ook voor kiezen om gebouwbeheer en gebouwonderhoud uit te besteden. Als je het goed doordacht uitvoert, kan uitbesteden veel voordelen bieden. De samenwerking moet zo georganiseerd zijn dat het voor beide partijen voordelen biedt. Klussenpunt biedt een totaalpakket aan dienstverlening voor technisch beheer, het onderhoud van gebouwen en installaties met een focus op duurzame- en energiezuinige oplossingen.

Onderhoud

Gebouwen beheer softwareHet melden van problemen kan, bij voldoende schaalgrootte, via een ticketsysteem gebouwd met de open source software van Hesk. Betrokken medewerkers en Klussenpunt worden zo per mail geïnformeerd over nieuwe tickets en kunnen op ieder moment de status van het probleem bekijken. Een uitstekend systeem om goed samen te werken teneinde de problemen snel op te lossen. Via het systeem is het mogelijk vooraf een kostenraming per probleem te geven. Afhankelijk van de afspraken zal er meteen geacteerd worden op een verzoek. Verder is het mogelijk vooraf een vaste dag in de maand in te plannen waar verzamelde problemen opgelost kunnen worden. Dat is meer kostenefficiënt.

Uitbesteden

Het is mogelijk om bij uitbesteding Klussenpunt als regiepartij aan te stellen en deze zal dan optreden als verlengstuk van de opdrachtgever. Zo neemt Klussenpunt de zorg over uw gebouwen over en schakelt eventueel gespecialiseerde onderaannemers in om uw gebouwen problemen, groot en klein, op te lossen.

Actueel

Klussenpunt is actief als gebouwen onderhouder bij de 12 vestigingen van DDFPeople (onder andere met Werkis B.V.)  uitzendbureau te Kampen, Asia Express Food groothandel in Aziatische en Afrikaanse voedselproducten te Kampen, Scholen te Kampen en meerdere Verenigingen van Eigenaren (VVE) te Kampen.