Sorry

In het vorige bericht schreef ik over de keuze stress bij het kiezen of ik op vakantie zou gaan naar Engeland of Italië. Dat is natuurlijk vreselijk koket bedacht ik me tijdens die vakantie. Het gaat voorbij aan mensen, ook klanten van mij, die geen ruimte hebben om te kiezen of zelfs niet op vakantie kunnen gaan. Het spijt me, die overweging had ik beter buiten deze berichten gelaten. De vakantie in Engeland is erg fijn geweest en nog niet eerder zo snel voorbij gevlogen. De foto hiernaast is gemaakt door mijn zoon Ids, die mij tevens de eerste drie weken na de vakantie heeft geholpen.

BTW

Betaling Toegevoegde Waarde. BTW is een belastingvorm die op al mijn facturen weer te vinden is. Deze BTW spaar ik op en eenmaal in de drie maanden draag ik deze af aan de belastingdienst. Als ondernemer heb ik dus alleen aandacht voor bedragen zonder BTW, dit is wat ik over hou na belasting afdracht. Dit komt ook tot uitdrukking in mijn facturen. Eerst maak ik een opsomming van arbeid en materialen exclusief BTW. Na het subtotaal komt de BTW erbij en dan volgt het te betalen bedrag. Maar als je als klant een pak melk koopt dan is die € 1,28 inclusief BTW. Dat laat ik nu, bij wijze van experiment, ook in mijn facturen tot uitdrukking komen.

Eerst een opsomming van arbeid en materialen mét BTW, vervolgens het te betalen bedrag mét BTW. Het exclusief BTW bedrag en de BTW uitgesplitst in hoog en laag tarief is verplicht te vermelden, en deze heb ik in kleine lettertjes onder de hele rekensom gezet. Een ommezwaai om het voor de klant beter begrijpbaar en overzichtelijker te maken. Een voorbeeld van de nieuwe factuur opbouw is te zien in een PDF.

Nieuws

In het AD was het nieuws. Komkommernieuws? Over de druk in mijn sector. De bouw. Bedrijven kunnen het niet aan. Klanten klagen over lange wachttijden. Afdingen is er niet meer bij. Dit was de teneur van het nieuws. Ieder jaar na de zomervakantie puilen mijn berichtenboxen uit van de nieuwe aanvragen. Ik denk dat de vakantie mensen inspireert om bepaalde zaken nu, eindelijk, eens aan te pakken. Misschien moet ik volgend jaar een paar dagen vrij nemen, na de vakantie, om alle nieuwe aanvragen te verwerken.

Eerder in mijn nieuwsbrief heb ik het al eens genoemd. Wees op tijd met het onderhoud aan je huis en het bespreken van je plannen. Hou rekening met een wachttijd.

Verder in het nieuws. Oudere dame sluit zichzelf op, slotenmaker vraagt 850 euro.  Halogeenlamp per 1 september verboden, maar hij blijft voorlopig toch te koop.