André, Rob en Henk

Samen gingen ze naar de lagere school in Hattem, daarna naar de MAVO in Wapenveld. Soms speelden ze met zijn allen, soms met zijn tweeën. Oorlogje spelen, op elkaar schieten, maar ook hutten bouwen. In het bos. Één keer werden we op weg naar een locatie in het bos al tegen gehouden door de boswachter. Wat we gingen doen met de schep die we bij ons hadden. Onze verklaring was niet goed genoeg want de schep konden we inleveren. Ons mooiste project was wel een hut bij Rob achter in de tuin. Boven de grond gebouwd van hout, maar met een ondergronds ingang. We hadden er een fijne open haard in gemetseld en een lamp op een accu aan gebracht.

Het zal dertig jaar zijn geweest dat we elkaar niet hebben gezien tot André contact opnam. Hij en zijn vrouw hadden een nieuw huis in Hattem gekocht en daar moest verbouwd worden. En Rob zou ook betrokken worden. Rob had inmiddels het installatiebedrijf van zijn vader overgenomen. Na dertig jaar weer samen aan een hut bouwen! Dit keer met een bovengrondse ingang en geen boswachter die ons tegenhoudt maar met evenveel plezier.

Kwaliteit

Wie kan er op tegen zijn. Een mooie kwaliteit. Ik denk direct aan mijn Makita schroefmachine die mij al een flinke tijd bijstaat. Zonder teveel aan mijn pols te trekken draait deze moeiteloos lange schroeven in het hout. Zo heb ik meer van dat soort fijne machines.

Klanten van mij zullen misschien denken aan garantie op producten die ik aanbreng of een aanpassing van het huis die dertig jaar goed zal functioneren. Kwaliteit zou zich ook kunnen uitdrukken in de mate waarin hetgeen is voorbesproken ook daadwerkelijk wordt gemaakt.

In Nederland hadden we tot 2007 een stelsel van Vestigingsvergunningen. Ik heb zo’n oude vestigingsvergunning voor het uitoefenen van het elektrotechnisch installatiebedrijf. Het zagen van een gat in een dak voor een dakkapel was een voorbehouden handeling voor iemand met een vergunning voor het uitoefenen van het bouwbedrijf. Sinds 2007 mag iedereen zich elektricien noemen en een gat in het dak zagen.

Hoewel het stelsel duidelijkheid gaf aan consumenten, hoefde het niets te zeggen over de actuele staat van kennis. Immers als je in 2017 aan een elektrische installatie staat te werken, dan kan het zijn dat het kennisniveau van jou opleiding in 1980 niet meer helemaal voldoende is.

Een nieuwe wet is de tweede kamer gepasseerd. Als deze ook in de eerste kamer wordt goedgekeurd dan zal in 2018 de nieuwe Wet Kwaliteitsborging van kracht zijn. De wet komt er kortgezegd op neer dat de aannemer van nieuwbouw en verbouw van huizen moet aantonen dat hij kwaliteit heeft geleverd. Zowel in gebruikte materialen als in de verwerking hiervan. Dit kan niet langer met het volgen van één opleiding, maar zal een constant traject worden van training en toetsing in de praktijk.

Zelf zie ik het nog niet helemaal voor mij. Duidelijk is dat ik geen probleem heb met het volgen van trainingen; de afgelopen jaren volg ik gemiddeld één training per maand bij verschillende producenten en leveranciers. Het probleem bij mij zit in de veelzijdigheid van mijn werk. Het is volgens mij niet te doen om voor alle werkzaamheden een training te volgen én het uitgevoerde werk te laten toetsen in de praktijk. Nu ja, eerst 2018 maar eens afwachten en kijken hoe de wet in de praktijk zijn uitwerking krijgt.