Index van deze pagina:

Bedrijfsinformatie
Betaling
BTW
Dokken met sokken
Duurzaamheid
Garantie
Geschiedenis
Kleine klussen
Kortom
Kwaliteit
Materialen
Offerte
Opdrachtformulier
Reiskosten
Samen werken
Team
Uurloon
Verzekeringen
Wie

Bedrijfsinformatie

Klussenpunt is een eenmansbedrijf gerund door Henk van Dijk. Het bedrijf wordt gerund vanuit zijn woonhuis, bus en een kleine opslagruimte en werkplaats aan de Eckertstraat. Klussenpunt bestaat sinds augustus 2005.

Betaling

Als de klus klaar is verstuur ik een rekening aan de klant. Als betalingstermijn wordt zeven dagen gehanteerd. Contant betalen kan niet, en wordt eigenlijk ook bijna niet gevraagd.

BTW

BTW 6% 21%Een aantal diensten, zoals verbouwen, schilderen, isoleren, stukadoren en behangen mag onder het lage BTW-tarief in rekening worden gebracht. Meer hierover leest u hier (website, nieuwe pagina).

Dokken met sokken

Het kapitalisme is zo’n 500 jaar oud. Het is een geldsysteem waarbij wordt verwacht met investering winst te maken. De basis van het systeem, of het bestaansrecht, is dus groei. En die groei heeft in de loop der jaren negatieve bijeffecten gekregen. Destructie, zo noemt journalist Sjors Roeters het in zijn nieuwe boek: Miljardairs onder de guillotine. Ik hoorde over zijn boek in een interview van De Correspondent door Lex – meester interviewer – Bohlmeijer met deze journalist. Je kunt het interview hier lezen of luisteren.

Sjors geeft naast kritiek op het systeem ook aan wat je er tegen zou kunnen doen. Waarbij het niet het idee is om het systeem in één keer omver te werpen, want dat zal niet gaan, en is misschien niet nodig. Een van de manieren is om je te onttrekken aan het systeem en er een alternatief voor te gebruiken. En daar is mijn fantasie gaan lopen. Ik kreeg al eens een paar sokken gebreid voor een klus. Noem me sentimenteel, maar dit is nog altijd een dierbare gebeurtenis en ik draag de sokken nog altijd graag. Ik wil graag gaan experimenteren met betaling zonder geld. Dus kom maar op met jullie voorstellen voor betaling van mijn klussen in natura. Wat is mijn arbeid jullie waard? En laten we zien tot een overeenkomst te komen. Geld is neutraal, we zijn bekend met geld als ruilmiddel en het is daardoor wat afstandelijk. Het gebruik van een ander waarde-ruilmiddel vergt afstemming en daardoor wat meer persoonlijke moeite.

Vraag me niet waarom, maar nu ik dit stukje aan het schrijven ben vind ik ook dat ik er een leus bij moet verzinnen. Het eerste dat opkomt, is “een klus voor een kus”. Hoewel goed van rijm en pakkend, roept het ook meteen tweestrijd bij me op. De tweede “werk voor werk” vind ik wat saai. Uiteindelijk ben ik zeer verguld, en wordt het “Dokken met sokken”!

Duurzaamheid

Waar ik kan houd ik rekening met het milieu. Zo werk ik samen met een leverancier voor milieu-vriendelijke bouwmaterialen (Eco-logisch, website, nieuwe pagina) en zet ik mij in voor het na-isoleren van woningen door mijn samenwerking met Tonzon (website, nieuwe pagina). Verder gebruik ik waar ik kan het email verkeer voor de post (offertes, facturen en opdrachtformulieren). Dit scheelt papiergebruik en ik belast de rug van de postbode niet. Het papier dat ik gebruik is ongebleekt. Stroom gebruik ik van Greenchoice (website, nieuwe pagina), zelfs de website draait op servers die groene stroom gebruiken. Al het afval wordt gescheiden ingeleverd en verwerkt. Vanaf 27 mei 2014 heeft Klussepunt een aantal zonnepanelen aan het werk. Hoe goed deze presteren kunt u hier zien (pagina Klussenpunt).

Garantie

Op al het werk van Klussenpunt zit één jaar garantie. Op de toegepaste materialen zit vaak langer garantie.

Geschiedenis

In mijn jeugd ben ik veel in aanraking geweest met hout en houtbewerking. De liefde voor het hout is genetisch bepaald, zo vermoed ik. Mijn familie heeft iets met hout en bouw. Beide opa’s bouwden of verbouwden hun huis. Menig oom deed hetzelfde. Mijn vader was architect en bouwde tweemaal een eigen huis. In die huizen heb ik meegeholpen met de bouw. De elektrotechniek trok me vanwege de onzichtbare, maar toch ook tastbare wereld ervan. In Zwolle heb ik de MTS-elektrotechniek afgerond terwijl ik in het vierde jaar de opleiding Technisch Sterkstroom Installateur van de VEV (het huidige Kenteq) heb gedaan.

Na de dienstplicht heb ik een aantal jaren bij Alewijnse Zwolle BV gewerkt. Ik heb daar diverse elektrotechnische projecten gedaan, voornamelijk in de regeltechniek maar ook in de installatietechniek. Omdat ik merkte dat ik snel groeide in het vak heb ik gekozen voor een ander vak. En nu na enige omzwervingen ben ik terug bij mijn oude stiel, zij het als ondernemer.

Door mijn verhaal loopt een rode draad van het klussen. Eigenlijk heb altijd geklust. In en om huizen van mezelf en van vrienden of familie. Het plezier dat ik daar ervaren heb zet ik nu voort in mijn bedrijf. Het is fijn om iets met mijn handen tot stand te brengen of te repareren. Ik heb schik van mooi werk. En dat is fijn voor mij, maar vooral ook goed voor uw klus. Klussenpunt bestaat sinds augustus 2005.

Kleine klussen

Klussenpunt is een klussenbedrijf en komt ook voor kleine klussen. Het komt wel voor dat ik niet langer dan een kwartier bezig bij een klant. Ik hanteer een minimum bedrag van één uur werken. Het is in uw voordeel om een aantal klussen te verzamelen en die in één keer te laten uitvoeren.

Kortom

– Veelzijdig én deskundig
– Klantvriendelijk, service- en klantgericht
– Hergebruik van gebruikte materialen
– Liever repareren dan vervangen
– Creatieve oplossingen
– Vraagbaak
– Kleinschalig
– Vooraf duidelijkheid over kosten
– Materialen alleen via leveranciers van Klussenpunt: professionele kwaliteit, mét garantie
– 1 jaar garantie op alle uitgevoerde werkzaamheden

Kwaliteit

kwaliteitIn klanttevredenheid laat kwaliteit laat zich het best uitdrukken vind ik. Kwaliteit zou je ook kunnen uitdrukken in gevolgde opleidingen of erkenningen. Aan mij is een vergunning verleend voor het mogen uitvoeren van het elektrotechnisch installatiebedrijf. Deze heb ik kunnen verkrijgen nadat ik heb aangetoond over de vereiste diploma’s te beschikken op elektrotechnisch- en bedrijfskundig gebied. Op grond van deze vergunning mag ik, volgens de Vestigingswet (1996), naast werkzaamheden aan elektrotechnische installaties, tevens werkzaamheden aan water- en centrale verwarmingsinstallaties verrichten. De vestigingswet is op 14 april 2006 door de ministerraad, op voorstel van staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken, ingetrokken (meer hierover, website, nieuwe pagina). Het idee was dat de markt zichzelf zou organiseren in brancheverenigingen en erkenningenstelsels.

Klussenpunt is geen franchise onderneming en heeft dus niet te maken met regels vanuit een franchise formule. Daarnaast heb ik besloten niet deel te nemen aan een erkenningenstelsel (zoals Sterkin dit heeft) voor het werken aan gas, water en elektra. Door de veelzijdigheid van mijn bedrijf zou ik een groot aantal erkenningen moeten hebben terwijl ik de erkenning voor elektrotechniek alleen al te duur vind voor het werk dat ik uit die ene hoek heb. Het verkrijgen en onderhouden van een erkenning zou het laagdrempelig en betaalbaar werken onmogelijk maken. Om toch verantwoord en onder garantiebepalingen te kunnen blijven werken voer ik niet alle werkzaamheden uit en laat ik soms installaties keuren door bedrijven die wel de benodigde erkenning hebben.

De Wet Kwaliteitsborging heeft tot doel de kwaliteit van huizen, en gebouwen in algemene zin, in bouw en verbouw te verbeteren. Deze wet geldt niet alleen voor aannemers, maar ook voor kleinschaliger bedrijven als klussenbedrijven. Het bedrijf is volgens de wet verplicht om de klant schriftelijk, duidelijk en begrijpelijk te waarschuwen en op tijd te wijzen op fouten in het ontwerp, de opdracht of tekeningen afkomstig van de opdrachtgever. Bij consumenten is dit een dwingend recht. Verder is een aannemer is volgens de wet verplicht een opleverdossier bij oplevering aan de klant te verstrekken. Het is mogelijk in overleg met de klant hiervan af te wijken. Gezien de kleinschalige en kortdurende aard van de werkzaamheden van Klussenpunt, staan het maken en overhandigen van een opleverdossier de tijdsinvestering niet in redelijke verhouding tot elkaar. Ik zie daarom af van een opleverdossier. Wat niet inhoudt dat er geen kwaliteit wordt geleverd, of dat er niet meer is na te gaan welke materialen er zijn gebruikt. Vaak kan op basis van facturen van de inkoop van materialen worden achterhaald welke materialen precies zijn gebruikt.

Om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen lees ik dagelijks vakbladen en over nieuwe ontwikkelingen in de markt. Voorts bezoek ik een aantal keren per jaar beurzen, cursussen en fabrikantenworkshops. Meer hierover kunt u maandelijks lezen in mijn nieuwsbrief.

Materialen

Er wordt nogal eens gevraagd aan mij om materialen van derden (onder andere bouwmarkten) te plaatsen. Op dergelijke vragen ga ik niet in. Naast de soms inferieure kwaliteit kunnen de garantiebepalingen voor ellende zorgen. Stel ik zou de plastic bescherming van een deur van een andere leverancier verwijderen en zie dat er een kras op de deur zit. De leverancier zou mij kunnen verwijten het plastic onzorgvuldig te hebben verwijderd en zou de garantie kunnen weigeren. Niet in uw voordeel en niet in mijn voordeel. Overkomt iets dergelijks met een leverancier van mijzelf, dan wordt de deur zonder meer vervangen. En zo hebben we dan beiden weer schik van mooi werk.

Offerte

Voor het uitvoeren van klussen langer dan een dag maak ik regelmatig offertes. Helaas ben ik niet in het bezit van een duim waar ik in één keer de aanneemsom en het aantal dagen werk uit kan zuigen. Het maken van een offerte kost tijd, soms meerdere uren. Hierna weet ik wat de klus zal gaan kosten en hoe lang deze zal duren. Ik probeer de offerte in maximaal twee pagina’s aan u te presenteren op PDF-formaat. In de offerte staan alle in- en exclusies. Niet zelden volgt er na een eerste opnamegesprek nog een tweede gesprek naar aanleiding van de offerte. Een offerte is klaar binnen twee weken.

Opdrachtformulier

Voor iedere opdracht tot een klus vul ik een opdrachtformulier met u in. Dit geeft u recht op garantie. Met het opdrachtformulier wordt de opdracht geformaliseerd; handtekening eronder en voor ieder een kopie. In het opdrachtformulier staat onder andere het uurloon of de aanneemsom, de reiskosten en wie zorgt voor de afvalverwijdering. Met het tekenen van het opdrachtformulier verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden (pagina van deze website, zelfde venster).

Reiskosten

Een vergoeding per gereden kilometer reken ik niet, maar de reistijd is wordt gerekend als arbeidstijd, zie uurloon (deze pagina, zelfde venster).

Samen werken

Ik maak gebruik van professionele toeleveranciers voor ruwbouwmaterialen, hout, verf, tuinhout, sanitair, zonwering en technische installatiematerialen. Daarnaast heb ik een partnerverband met Velux, Tonzon en Eco-logisch.

Team

Als ik een specialist nodig heb dan kan ik terecht bij een team van vakmensen die ik na jarenlange selectie heb samengesteld. Op deze pagina kunt u nader met ze kennis maken.

Uurloon

uurloonNatuurlijk komt er een moment dat ik mijn uurloon aan u zal vertellen. Dit zal ik niet doen in de eerste zin van mijn gesprek met u, per email of door de telefoon. U kunt een keuze maken op basis van het uurloon van een aannemer. Het uurloon is maar een van de factoren die naar mijn idee bepalend zouden moeten zijn in uw keuze. Ik weet dat mijn uurloon conform het gemiddelde is in deze streek. Stel dat iemand € 2,50 per uur goedkoper is. Dan maakt dat op een dag € 20,00 verschil. Stel dat u hier zonder nadere informatie voor zou kiezen, dan weet u nog niet of deze persoon hard door werkt, zijn pauzes meerekent, hoeveel pauze hij neemt en of de organisatiekosten zijn inbegrepen. Wat ik hiermee wil laten zien is dat het uurloon één van de factoren zou kunnen zijn in uw keuze.

Het uurloon wordt gerekend voor de tijd die ik besteed aan: advies, werk opnemen, maken van een offerte of kostenoverzicht, uitzoeken, bestellen en ophalen van materialen, reistijd en het uitvoeren van de werkzaamheden. De tijd die ik besteed aan administratie, pauze en lunch zult u niet terug vinden op de factuur. Buiten het minimumbedrag van één uur werken rond ik geen tijd af naar boven of beneden. Door gebruik te maken van tijdregistratiesoftware kan ik op eenvoudige wijze afrekenen per minuut.

Verzekeringen

Voor van alles en nog wat ben ik verzekerd. Voor u is het van belang dat ik ben verzekerd voor aansprakelijkheid. Bega ik tijdens mijn beroepsuitoefening een fout welke niet in uw voordeel is dan kan ik een beroep doen op deze verzekeringen. Begaat u een fout of komen we er samen niet uit dan ben ik ook verzekerd voor incassokosten en rechtsbijstand.

Wie

Voor wie voer ik nu klussen uit? In principe iedereen die een klusvraag heeft. Dat zijn voornamelijk particulieren. Meestal hebben zij een vraag ter verbetering of herstel van onderdelen van hun woning. Soms hebben zij schade aan hun huis door wateroverlast of brand en moet dit worden hersteld in opdracht van de verzekering. Ik stel dan een offerte op met een probleembeschrijving en de uit te voeren werkzaamheden. Dit wordt dan voorgelegd aan de verzekering. Particulieren weten mij goed te vinden via het internet en het via via circuit. In de loop van de tijd ben ik meer en meer gaan werken voor Verenigingen van Eigenaren (VVE’s), scholen en bedrijven. Voor deze instellingen voer ik onderhoud aan gebouwen uit, op vaste dan wel incidentele basis. Meer hierover vind u op de pagina voor gebouwen beheer en -onderhoud.